Toegangsreglement

Net zoals alle fabrieken van Danone, hecht ook de fabriek van Nutricia Advanced Medical Nutrition in Zoetermeer grote waarde aan veiligheid op het bedrijfsterrein. Niet alleen van eigen medewerkers, maar ook van leveranciers die vracht afleveren, contractors die komen werken of mensen die om andere redenen ons terrein bezoeken, verwachten wij dat zij zich veilig gedragen. Bovendien moeten, in het belang van de producten die wij maken, alle leveranciers, contractors en bezoekers voldoen aan de gestelde voedselveiligheids eisen.

 

Wat betekent dat voor u?

Te allen tijde dient u een contactpersoon te hebben binnen Nutricia. Zonder contactpersoon heeft u geen toegang tot het terrein. Verder dient u bij receptie of portier altijd een geldig legitimatiebewijs te tonen. Uw contactpersoon kent het terrein van Nutricia, kan u waarschuwen voor mogelijke onveilige situaties en kent de (voedsel)veiligheidsregels.

Als u de productieomgeving, productiegerelateerde ruimtes, magazijnen en/of het buitenterrein van Nutricia Advanced Medical Nutrition in Zoetermeer betreedt, dient u op de hoogte te zijn van de informatie uit deze flyer. Dat geldt ook als u vrachtwagenchauffeur bent die stikstof, loog, salpeterzuur of zwavelzuur vervoert.

Bovendien dient u een instructie- en trainingsfilm te kijken en een toets af te leggen. Alleen na het behalen van de toets krijgt u een toegangsbadge. De toets kunt u alleen afleggen bij de receptie of portier op het Nutricia terrein, maar om tijd te besparen op de dag van uw komst, kunt u wel voor uw bezoek de gehele film al bekijken. Bij uw bezoek aan Nutricia, hoeft u dan alleen nog de toets te maken – de film kunt u dan overslaan.

Inloggen en de film bekijken kan alleen als u van uw contactpersoon bij Nutricia een inlognaam en wachtwoord heeft ontvangen.

Afhankelijk van de internet verbinding kan het even duren voordat de film geladen wordt of kan de film tussendoor even pauzeren om te laden.

Graag even geduld AUB!